آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره معاون خانه داری هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 20 روز

موارد آموزشی :

دریافت دستورالعمل و برنامه کاري از مدیر خانه داري – نظارت بر عملکرد کلیه پرسنل و بخش هاي تحت پوشش – بررسی میزان موجودي انبار خیاطی و انبار خانه داري بصورت هفتگی یا ماهانه – تهیه گزارش کار روزانه بخش خانه داري و ارائه به مدیر خانه داري هتل – آموزش پرسنل بخش خانه داري – کنترل آئین نامه رسیدگی به اشیاء بجا مانده از میهمانان وکنترل خدمات ارائه شده در اتاقهاي میهمانان ویژه بصورت مرتب

هزینه دوره : 2,533,200

دوره نظافتچی هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.