آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

مسابقه بزرگ مجموعه آموزشی ماندگار

شرکت در مسابقه

شرکت کنندگان غذاها را طبخ کرده و در محل جشنواره به نمایش گذاشته وپس از داوری داوران ملی کشور و انتخاب نفرات برتر جوایز نقدی به مبلغ نفر اول 5 میلیون نفر دوم 3 میلیون نفر سوم 2 میلیون و لوح مقام اهدا می شود برای شرکت در مسابقه لطفا بر روی شرکت در مسابقه کلیک کنید

غذاهای سنتی و غذاهای فراموش شده

شرکت در مسابقه

شرکت کنندگان میبایست غذاهای رستوران خود را پخت و در روز جشنواره با تشریفات و سرو ارائه کنند و پس از ارزیابی داوران رستوران های برتر استان معرفی میشوند و میتوانند از این رزومه استفاده زیادی داشته باشند و اطلاع رسانی و تبلیغ کنند برای شرکت در مسابقه لطفا بر روی شرکت در مسابقه کلیک کنید

غذاهای رستورانی