آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره مدیر خانه داری هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 24 روز

موارد آموزشی :

تجزیه و تحلیل چارت سازمانی هتل با تاکید بر بخش خانه داري – اجراي قوانین و مقررات مربوط به بخش خانه داري هتل – برقراري ارتباط مؤثر با میهمانان و مشتریان هتل – مدیریت – نظارت و ارزیابی عمل رد بخش خانه داري هتل – اجراي طرح هاي کنترل هزینه و پیشنهاد بودجه دربخش خانه داري هتل – نظارت و کنترل بر استفاده بهینه از لوازم – مواد – وسایل و تجهیزات اتاق ها و بخش خانه داري هتل وارائه پیشنهاد طراحی دکوراسیون و تزئینات داخلی بخش خانه داري هتل

هزینه دوره : 2,935,200

دوره مدیر خانه داری هتل در هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.