آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره متصدی لباسشویی در هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 14 روز

موارد آموزشی :

برقراري ارتباط بخش لباسشويي با ساير بخش هاي هتل – بكارگيري انواع منسوجات پارچه اي – تفکیک انواع البسه قبل از شستشو – استفاده از انواع لكه ها و شيوه هاي لكه بري – استفاده از انواع ماشين هاي لباسشويي – استفاده از انواع شوينده ها – شيوه هاي ثبت ضایعات – تكميل انواع فرم ها و تهيه گزارشات لازم و برقراري ارتباط با پيشخدمت بخش لباسشويي هتل

هزینه دوره : 1,854,000

دوره متصدی لباسشویی در هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.