آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

آموزشگاه ماندگار

فرم سنجش رضایت از حضور در دوره

MM slash DD slash YYYY

شرکت کننده گرامی از آنجایی که نظرات سازنده شما راه گشای ما در بهبود برگزاری دوره های آموزشی می باشد.خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ذیل ما را در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات یاری فرمائید

رضایت شما از آیتم های آموزش داده شده به چه میزان می باشد؟(ضروری)
رضایت شما از نحوه آموزش مدرس به چه میزان می باشد؟(ضروری)
رضایت شما از میزان مشارکت در دوره به چه میزان می باشد؟(ضروری)
از تناسب زمان دوره و آیتم ها به چه میزان رضایت دارید؟(ضروری)
از برخورد مدرس و کارکنان آموزشگاه ماندگار به چه میزان رضایت دارید؟(ضروری)
از زمان برگزاری دوره به چه میزان رضایت داشته اید؟(ضروری)
از نحوه ثبت نام و پشتیبانی آموزشگاه ماندگار به چه میزان رضایت داشته اید؟(ضروری)
آیا در دوره های آینده ما شرکت میکنید؟(ضروری)
نحوه اطلاع از دوره های آموزشی ما؟(ضروری)
هدف شما از شرکت در دوره آموزشی؟(ضروری)