آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

آموزشگاه ماندگار

فرم ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی

MM slash DD slash YYYY

شرکت کننده گرامی از آنجایی که نظرات سازنده شما راه گشای ما در بهبود برگزاری دوره های آموزشی می باشد.خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ذیل ما را در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات یاری فرمائید

آیا تا کنون موفق به جذب در بازار کار شده اید؟(ضروری)
آیا آموزش های فراگرفته به شما در موفقیت کاری کمک نموده است؟(ضروری)
آیا در حال استفاده از آموزش ها هستید؟(ضروری)
آیا توانایی آموزش به دیگران را داشته اید؟(ضروری)
آیا موفق به مهاجرت شده اید؟(ضروری)
آیا گواهی دریافتی به شما در فرآیند مهاجرت کمک کرده است؟(ضروری)
آیا در شغلی مرتبط با آموزش های خود مشغول شده اید؟(ضروری)
آیا در حال استفاده از آموزش های هستید؟(ضروری)
از ماندگاری آموزش های فراگرفته رضایت دارید؟(ضروری)
آیا ما را به دیگران معرفی میکنید؟(ضروری)