آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

طرح پنج روزه زندگی با آشپزی به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه مواد اولیه و ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره :5 روز

موارد آموزشی :

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

به همراه 2 مدرک بین المللی کیو ای ال انگلستان و فنی حرفه ای و یک سورپرایز ویژه

هزینه دوره : 6,500,000

طرح پنج روزه زندگی با آشپزی از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.

(ضروری)
آدرس(ضروری)