آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره رفتار با میهمان در هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 8 روز

موارد آموزشی :

كارهاي تشكيلات و ساختار هتل – كاربرد آداب معاشرت و ارتباطات – كاربرد الگوهاي رفتاري با مهمانان VIP – برقراري ايمني و ارتباطات با مهمانان ديپلماتيك و كاربرد قوانين و مقررات هتلداري

هزینه دوره : 1,236,000

دوره رفتار با میهمان در هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.