آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره برنامه نویسی زبان JavaScript به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود.

مدت زمان دوره : 90 ساعت

موارد آموزشی :

بررسي زبان های اسکريپتي و برنامه نويسي – کار با متغیرها، داده ها و توابع – کنترل روند اجرای برنامه Control Structures –  کار با مدل DOM ( Document Object Model ) – کار با رويدادها در جاوااسکريپت – کار با مدل BOM ( Browser Object Model ) – ايجاد فرم های تعاملي در جاوااسکريپت – کار به کوکی ها – مدیریت خطاها Error Handeling – کار با دستورات JQuery

هزینه دوره : 2,780,400

دوره مهندس توسعه دهنده وب با JavaScript به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود.

مدت زمان دوره : 304 ساعت

موارد آموزشی :

توانایی شناخت اپلیکیشن های جاوااسکریپت – توانایی ایجاد web applications با جاوااسکریپت – توانایی ایجاد ADVANCED CLIENT-SIDE JAVASCRIPT – توانایی کار با DOM – توانايي انجام فعل و انفعالات CLIENT – SIDE JAVASCRIPT با SERVER – SIDE SCRIPTING – توانایی STATE MANAGEMENT در وب اپلیکیشن ها – توانایی کار با Database

هزینه دوره : 6,229,400

دوره برنامه نویسی زبان JavaScript

تومان 2,780,400
 • بررسي زبان های اسکريپتي و برنامه نويسي
 • کار با متغیرها، داده ها و توابع
 • کنترل روند اجرای برنامه Control Structures
 • کار با مدل DOM
 • کار با رويدادها در جاوااسکريپت
 • کار با مدل BOM
 • ايجاد فرم های تعاملي در جاوااسکريپت
 • کار به کوکی ها
 • مدیریت خطاها Error Handeling
 • کار با دستورات JQuery

دوره مهندس توسعه دهنده وب با JavaScript

تومان 6,229,400
 • توانایی شناخت اپلیکیشن های جاوااسکریپت
 • توانایی ایجاد وب اپلیکیشن ها با جاوااسکریپت
 • توانایی ایجاد ADVANCED CLIENT-SIDE JAVASCRIPT
 • توانایی کار با DOM
 • توانايي انجام فعل و انفعالات CLIENT - SIDE JAVASCRIPT با SERVER - SIDE SCRIPTING
 • توانایی STATE MANAGEMENT در وب اپلیکیشن ها
 • توانایی کار با Database