آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره نظافتچی هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 14 روز

موارد آموزشی :

بررسی چارت سازمانی و اماکن عمومی هتل – کار با انواع شوینده ها و وسایل نظافت – شیوه هاي حمل و نقل زباله – ایمنی و بهداشت محیط کار

هزینه دوره :

دوره نظافتچی هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.