آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره میز آرای هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 4 روز

موارد آموزشی :

استفاده از محیط مناسب میز آرایي در هتل – استفاده از وسایل مناسب میز آرایي  – استفاده از رنگ هاي مناسب در میزآرایي هتل –  كاربرد لوازم و ملزومات پذیرایي در میزآرایي هتل –
تزئین انواع غذا و نوشیدني – بکارگیري آداب معاشرت در میز آرایي هتل 

هزینه دوره : 3,090,000