آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 5 روز

موارد آموزشی :

توانایی طراحی منو شناخت آن – توانایی مدیریت کیفیت و نگهداری مواد اولیه – توانایی مدیریت بهره وری و کنترل هزینه های انبار – توانایی سرپرستی آشپزخانه و قنادی هتل و مدیریت برتوانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار پرسنل – توانایی آماده سازی مراحل کار – 

هزینه دوره : 1,853,300

دوره برنامه ریز جشن ها و تشریفات از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.