آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 8 روز

موارد آموزشی :

تبيين مفاهيم غذا و نوشيدنی و کافی شاپ در هتل – تبيين بازار و اصول مشتری مداری – مجوزها و اصول دريافت آن – نحوه تجهيزات کافی شاپ – بكارگيری مواد اوليه و مصرفی کافی شاپ

هزینه دوره :

دوره مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.