آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره مسئول روابط عمومی هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 4 روز

موارد آموزشی :

بررسی چارت سازمانی هتل – برقراری ارتباط مؤثر با میهمانان و مشتریان هتل – معرفی خدمات هتل به میهمانان و مشتریان هتل – بایگانی سوابق و اطلاعات میهمانان و مشتریان هتل – برقراری ارتباطات درون سازمانی(پرسنل و مدیران هتل) – برقراری ارتباطات برون سازمانی – استقبال ، بدرقه و پیگیری اقامت میهمانان هتل – استفاده از سیستم های رسانهای و ارتباطی در هتل – نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به هتل با محوریت مشتری مداری

هزینه دوره :

دوره مسئول روابط عمومی هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.