آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره مدیر هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 42 روز

موارد آموزشی :

تشكيلات و بخش هاي هتل – روش برقراري ارتباط مؤثر با ميهمانان – دانش مديريت – رهبري و سازماندهي در هتل – مديريت نيروي انساني و شيوه برنامه ريزي و نظارت – قدرت تصميم گيري و حل مسائل مختلف – تنظيم بودجه مورد نياز هتل و كنترل هزينه ها – شيوه بازار يابي و جذب مشتريان – شيوه ارتباطات درون و برون سازماني – اجراي قوانين و مقررات مربوط به هتل ها

هزینه دوره : 7,787,500

دوره مدیر هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.