آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره مدیر بوم خانه های گردشگری به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 8 روز

موارد آموزشی :

سازماندهي،برنامه ريزي و منابع انساني در بوم خانه هاي گردشگري – استفاده از شرايط فرهنگي و معماري منطقه – استفاده از وضعيت طبيعي و اقليمي منطقه – استفاده از وضعيت تاريخي منطقه – كاربرد اقامتگاههاي بوم گردي و ساختار آنها – كاربرد تجهيزات ارگانيك در اقامت بوم گردان – كاربرد خوراكي هاي بومي و محلي در پذيرايي از ميهمانان بوم گرد – برقراري ارتباط موثر با دفاتر خدمات مسافرتي

هزینه دوره : 2,278,600

دوره مدیر بوم خانه های گردشگری از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.