آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره فنون پذیرایی و تشریفات به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 5 روز

موارد آموزشی :

تببین الگوهای رفتاری و اداب معاشرت – اصول و روش های پذیرایی – رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی در محیط کار – رعایت اصول نظافت محیط

هزینه دوره : 1,236,000