آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره غذاهای سنتی به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه مواد اولیه و ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 4 روز

موارد آموزشی :

به همراه 2 مدرک بین المللی کیو ای ال انگلستان و فنی حرفه ای و یک سورپرایز ویژه

هزینه دوره : 6,700,000

دوره غذاهای سنتی از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.

(ضروری)
آدرس(ضروری)

به همراه 2 مدرک بین المللی فنی حرفه ای و یک مدرک از آموزشگاه و یک سورپرایز ویژه