آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره سر میزبان روم سرویس به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 4 روز

موارد آموزشی :

كنترل و نظارت بر چیدمان سرویس – كنترل كمي و كیفي سفارشات – اخذ لیست OS – DG – CIP – VIP – TOP VIP از واحد پذیرش – پاسخگویي به مکاتبات اداري – انجام تشریفات سرویس دهي در اتاق – كنترل نحوه پذیرایي از میهمان – سازماندهي و نظارت بر امور كاركنان تحت سرپرستي – استفاده از ترولي و چرخ هاي حمل غذا به اتاق میهمان

هزینه دوره : 2,626,800

دوره سر میزبان روم سرویس از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.