آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره اتاق دار هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 6 روز

موارد آموزشی :

توانايي اجراي مقررات و قوانين اداري – توانايي درك اصطلاحات جاري در هتل و مقررات آنها – توانايي دريافت كليدهاي طبقه از دفتر خانه داري – توانايي برداشتن جنس هاي مورد نياز اتاقها از انبار – توانايي گزارش به مسئول مربوطه در مورد اتاقها جهت نظافت در سه حالت تخليه، ميهمان، خالي، وضعيت غيرعادي – توانايي اقدام به نظافت اتاق – توانايي كنترل كردن وسايل برقي داخل اتاق – توانايي كنترل كردن نظافت مبلمان و كف اتاق، پرده و سيستم آب و فاضلاب – توانايي نظافت قسمتهاي مختلف اتاق)تخت، حمام، توالت و دستشويي( گردگيري، تعويض زباله دان، جمع آوري زباله هاي درشت، يخچال، تلويزيون، راديو تلفن و هدفون و چراغها و غيره – توانايي نظافت كردن اتاقهاي خـارج از سـرويس )شـامل بنـايي تعميـرات بـرق، تعميـرات حمـام و دستشويي، تعميرات كف – توانايي نظافت كردن اتاق هاي VIP

هزینه دوره : 4,634,400

دوره اتاق دار هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.